Privacy

Stichting Corona in Kaart heeft als doel het in kaart brengen van de verspreiding en het verloop van het coronavirus in Nederland. Door op een veilige manier data te verzamelen van huisartsen, burgers en andere partijen en deze data op een veilige manier beschikbaar te stellen wil de Stichting Corona in Kaart een bijdrage leveren aan de aanpak en bestrijding van het coronavirus in Nederland. Wij vinden het zorgvuldig omgaan met de data die wij beheren van groot belang. De beginselen uit de AVG zijn een leidraad voor onze keuzes en ons handelen, ongeacht de vraag of wel of geen sprake is van persoonsgegevens.

Wilt u weten hoe wij met persoonsgegevens en de andere data omgaan? Lees dan onze Privacy verklaring.

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen over privacygerelateerde zaken kunt u contact opnemen via info@coronainkaart.nl.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Stichting Corona in Kaart heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming: Frank van Vonderen. U kunt contact met hem opnemen via fg@coronainkaart.nl.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht op aanpassing indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking met uw persoonsgegevens, het recht op beperking van een gegevensverwerking met uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling.

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar ons mailen via info@coronainkaart.nl. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.