Deelnemen

Achtergrond

Wij zijn de Stichting Corona In Kaart, twee weken geleden opgericht door een groep enthousiaste huisartsen, medisch specialisten, juristen, data-engineers en data-analisten naar aanleiding van een vraag van de ene broer (de huisarts) aan de andere (de data scientist). De Stichting Corona In Kaart heeft als doel om de verspreiding en het verloop van het coronavirus in kaart te brengen als instrument om de pandemie in Nederland zo goed mogelijk te controleren en waar nodig daarop te anticiperen. Belangrijke focus daarbij is het realiseren van een betere informatievoorziening op lokaal niveau om eerstelijns zorg te ondersteunen met het leveren van passende zorg in de buurt. Wij hebben hiertoe een data- en informatieplatform ingericht dat de transitiestrategie en het bestrijdingsbeleid op lokaal én landelijk niveau kan ondersteunen.

Het concept

De SCiK maakt gebruik van software van Esri, gehost op CloudVPS.

De SCiK als verwerker

 1. Wij bieden individuele zorgverleners en andere partijen de mogelijkheid om analyses en overzichten te maken van de verspreiding en het verloop van het coronavirus onder hun eigen cliënten/patiënten. De SCiK is een verwerker in de zin van de Avg.

 2. Op verzoek is het mogelijk om eigen vragenlijsten in te laten bouwen in de software van Esri en te delen met andere partijen om deze door hen in te laten vullen.

 3. Deelnemers kunnen de keuze maken om de binnen de verwerkersrelatie aangeleverde gegevens beschikbaar te stellen voor de geaggregeerde, statistische database van SCiK. SCiK maakt hiervoor gebruik van SDC (statistical disclosure control). Deze methode zorgt er voor dat geen sprake meer is van persoonsgegevens.

De SCiK als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke

 1. De SCiK beheert een geaggregeerde, statistische database met data die relevant is voor het in kaart brengen van de verspreiding en het verloop van het coronavirus in Nederland. SCiK zorgt dat in deze database geen persoonsgegevens staan.

 2. Derde-partijen kunnen gebruik maken van de geaggregeerde, statische database binnen de software van Esri of door middel van query's. De brondata blijft onder beheer van SCiK. Afhankelijk van het doel en de informatiebehoefte van de derde-partij zal SCiK de data meer of minder gedetailleerd beschikbaar stellen.


Diagram_Corona_Huisartsen aangepast.pdf


Dit is een schets van de dataverwerking door de SCiK gebruik maken van de software van Esri gehost bij CloudVPS, en op welke manieren date gedeeld zou kunnen worden met derde-partijen.

Data beschikbaar stellen

Voorwaarden

 1. De deelnemer draagt zorg dat in zijn privacystatement opgenomen is dat hij persoonsgegevens kan verwerken voor kwaliteitsdoeleinden en interne analyses én dat hij anonieme data beschikbaar kan stellen aan derde-partijen ten behoeve van onderzoek en statistische doeleinden.

 2. De deelnemer stuurt een e-mail naar jvdbrug@coronainkaart.nl met een ingevulde (nog niet ondertekende) overeenkomst als bijlage. Vermeld uw AGB-code indien u hierover beschikt.

 3. De deelnemer draagt zorg voor digitale ondertekening van de overeenkomst. Hij ontvangt hiertoe een uitnodiging via de e-mail.

 4. Let op! Er is een aparte versie beschikbaar voor huisartsen.

Overeenkomst

Overeenkomst incl verwerkersovereenkomst MODEL

Overeenkomst huisarts

Overeenkomst incl verwerkersovereenkomst huisarts MODEL

Toegang tot data krijgen

Voorwaarden

 1. De deelnemer stuurt een e-mail naar jvdbrug@coronainkaart.nl met een ingevulde (nog niet ondertekende) overeenkomst als bijlage. Vermeld uw AGB-code indien u hierover beschikt.

 2. De deelnemer draagt zorg voor digitale ondertekening van de overeenkomst. Hij ontvangt hiertoe een uitnodiging via de e-mail.

 3. Let op! Er is een aparte versie beschikbaar voor huisartsen.

Overeenkomst

Overeenkomst huisarts