Stichting opgeheven, gedachtegoed blijft

19 november 2020, Rotterdam

Vanaf het begin hebben wij met huisartsen, data-scientist, kan-wel-jurist, ethica gepleit voor lokale registratie van verdenkingen en besmettingen, om zo betere inzichten te krijgen in verspreiding van COVID-19.

De huisarts en de eerstelijn als buitengewoon opsporingsambtenaren voor corona. Lokale inzicht in verspreiding, gekoppeld aan directe zorg en regionaal en landelijk inzichten voor beleid hadden wat ons betreft hand in hand kunnen gaan.

Het heeft ons een schat aan kennis opgeleverd. Mooie onderlinge verbinding opgeleverd tussen de initiatiefnemers, maar helaas niet de opdracht om dit op regio niveau verder te ontwikkelen. De kennis en ervaring nemen wij mee. Wij geloven dat zorgdata als Commons aangemerkt, pas echt een natuurlijke hulpbron wordt als deze niet alleen voor beleid en onderzoek wordt ingezet maar juist ook voor de hulpverlener en patiënt realtime beschikbaar komt. De trots die ons rest is de nominatie als briljante mislukking!Deze website blijft voorlopig nog live. Als monument voor alle mensen die vol energie hebben meegedacht en meegedaan aan onze beweging. Op naar de volgende poging om burgers, zorgverleners en andere mensen die beslissingen moeten nemen zo goed mogelijk te informeren.

Namens het bestuur,

Egge van der Poel

De stichting Corona In Kaart wil een platform realiseren om de lokale verspreiding van corona te monitoren.

Wat begon als een wild idee door de Rotterdamse broers Matthijs en Egge van der Poel, huisarts respectievelijk data scientist, is inmiddels uitgegroeid tot een professionele beweging en een stichting. Hieronder leggen wij u uit waar wij voor staan en hoe wij daarvoor gaan.

De Stichting Corona In Kaart zet zich primair in voor betere informatievoorziening op lokaal niveau, om partijen in de zogenaamde eerstelijn te ondersteunen met het leveren van passende zorg in de buurt. Daarbij sluiten wij aan op de recent verschenen richtlijnen:

In tweede instantie draagt de stichting bij aan het integreren van data op regionaal niveau, om daarmee tot een beter overzicht te komen van de verspreiding van het corona virus. Door het ontbreken van grootschalige testen hebben we tot op heden weinig inzicht in deze verspreiding. Op dit moment wordt het beleid bepaald op basis van de 'top van de pyramide': het aantal opgenomen patiënten in de IC en het aantal mensen dat positief is getest. Totdat er een oplossing is om op grote schaal mensen thuis te testen, willen wij op een zo praktisch mogelijke manier meer betrouwbare data verzamelen combineren.

Onze beweging is begonnen vanuit een praktische behoefte van één huisarts. Vanuit die behoefte hebben we een visie ontwikkeld op de benodigde informatievoorziening voor zorgverleners die in een buurt actief zijn.


Eén databron is geen databron

Indachtig de opmerkingen van Professor Jaap Goudsmit in het programma Buitenhof willen wij een completer beeld krijgen van de verspreiding(snelheid) van het virus. Wij geloven dat dit op regionale schaal vormgegeven dient te worden, gevoed door registraties vanuit meerdere bronnen. De kennis van burgers, huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen is grotendeels onbenut gebleven maar vormen samen een belangrijke sleutel in het creëren van relevante inzichten over corona.

Op het platform van onze stichting wordt data vanuit verschillende bronnen met een heldere doelbinding verwerkt om zo de rechten van de burger in acht te nemen. Wij verkiezen burger gedreven data boven data gedreven burgers.


Regionaal georiënteerd, praktisch gemotiveerd en beleidsmatig bestudeerd

Regionaal georiënteerd: een succesvolle aanpak van corona vereist regionale coördinatie. Zorgverleners zoals huisartsen en thuiszorg komen tot in de haarvaten van de zorg in Nederland. Zij weten als geen ander wat er speelt in straten en buurten. En voor een succesvolle aanpak zal de huisarts als dirigent van de eerstelijnszorg fungeren vanuit een integrale visie en aanpak.

Praktisch gemotiveerd: om een rol als dirigent te kunnen spelen is toegang tot relevante informatie essentieel. Deze informatie is afkomstig van meerdere bronnen: de burger zelf, notities van de huisarts of thuiszorg en vanuit andere zorginstanties zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen. Gewogen met de specifieke kennis over de buurt en haar bewoners ziet de huisarts deze informatie in de juiste context, met daarbij inzicht in trends en ontwikkelingen.

Beleidsmatig bestudeerd: de effecten van (gedifferentieerde) beleidsmaatregelen dienen goed bestudeerd te worden om volgende uitbraken van het corona virus in onze maatschappij snel de kop in te kunnen drukken. Hiertoe werkt onze stichting samen met academische experts op dit thema. Zij zullen de verspreidingssnelheid per wijk analyseren en met de resultaten regionale besluitvormers adviseren over de te nemen maatregelen. Als stichting streven wij na hiermee precisie populatie-management te bereiken.

Professor Jaap Goudsmit roept op tot grootschalige registratie

We zoeken steun voor ons initiatief, zowel moreel als financieel. Via GoFundMe kan je een financiële bijdrage geven. Morele steun kan je geven door als zorgverlener deel te nemen aan ons initiatief, ons initiatief te steunen op onze website en of ons initiatief te delen met je netwerk.

Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?

Stichting Corona in Kaart is mede mogelijk gemaakt door:

Esri heeft het ArcGIS-platform kosteloos beschikbaar gesteld. De kaarttechnologie wordt gebruikt voor het verzamelen van data bij zorgverleners via gestructureerde vragenlijsten en het publiceren van informatieproducten.

OpenStack-specialist CloudVPS heeft kosteloos infrastructuur ter beschikking gesteld voor het ArcGIS-platform en draagt daarmee graag bij aan essentiële kennisdeling.

Deze website is in ontwikkeling en zal komende weken regelmatig aangepast worden.
Vragen? Stuur een mail naar Egge van der Poel (evdpoel@coronainkaart.nl) of Daniel Kapitan (dkapitan@coronainkaart.nl).

(c) 2020 Stichting Corona In Kaart. Alle rechten voorbehouden.